Een van de belangrijkste moeilijkheden waar je als zelfstandige mee geconfronteerd wordt is het inschatten van de kosten. In tegenstelling tot bij een werknemerstatuut zijn de inkomsten die je als zelfstandige ontvangt bruto zodat je zelf dien in te staan voor de betaling van alle kosten waaronder belastingen en in het bijzonder de sociale zekerheidsbijdragen.

Je bent als zelfstandige verplicht je aan te sluiten bij één van de Kassen voor Zelfstandigen (Acerta, VEV, Xerius,…) en je dient aan hen per kwartaal een bijdrage te betalen. Het bedrag van die bijdrage is niet vrij te kiezen maar wordt berekend op basis van de inkomsten van drie jaar terug wat al eens voor onaangename verrassingen kan zorgen.

Voor alle vragen omtrent de aansluitings- en bijdrageplicht, de mogelijkheid om afbetalingen of vrijstellingen te bekomen en de gevolgen hiervan kan u terecht bij Mr. Valerie Weyten.