Vermeiren Advocaten > Wat? > Arbeidsrecht > Ontslagrecht

De regelgeving rond ontslag is een van de meest complexe materies die er bestaat. De verschillende statuten, de internationalisering van de arbeidsmarkt, anciënniteit, de regelgeving rond CAO's, vakorganisaties en de regels omtrent collectief ontslag zijn maar enkele van de talrijke criteria die het ontslagrecht beïnvloeden. Gevoelige maatschappelijke gebeurtenissen zorgen vaak voor een ware revolutie in het ontslagrecht. Denken we maar aan de sluiting van Renault Vilvoorde (Wet Renault) , GM Antwerpen en Ford Genk of het faillissement van de Boelwerf en SABENA die stuk voor stuk invloed hebben gehad op het dagelijkse leven van duizenden.

Voor al Uw vragen ivm ontslag kan U - zowel als werkgever of als werknemer - terecht bij Mr. Rudi VERMEIREN.