Vermeiren Advocaten > Wat? > Arbeidsrecht > Arbeidsongevallen

Voor het slachtoffer van een arbeidsongeval zijn vaak maar twee vragen van belang 'hoe erg zijn de letsels?' en 'wie gaat dat betalen?'.

Om er voor te zorgen dat het slachtoffer zo snel mogelijk vergoed wordt dient elke werkgever een verplichte verzekering af te sluiten voor arbeidsongevallen. In afwachting dat de verzekeringsmaatschappij begint te betalen, wordt het slachtoffer in de meeste gevallen al vergoed door de mutualiteit, die zich op haar beurt ook tot de verzekeringsmaatschappij zal wenden. Als er dan ook nog eens een derde aansprakelijke partij in geding is, zal de verzekeraar trachten om alles wat zij moet uitkeren, te verhalen op deze derde aansprakelijke.

Het is dus duidelijk dat een arbeidsongeval een complexe samenzang is van diverse partijen die zelf zo weinig mogelijk willen betalen en wat ze uiteindelijk moeten betalen, liefst nog eens terugkrijgen van een andere partij. Hierdoor lopen diverse wetgevingen door elkaar. De arbeidsongevallenwetgeving, de ziekte en invaliditeitsreglementering, het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsrecht, ontslagrecht,....die allen op de eigen manier omgaan met de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer ten gevolge van het arbeidsongeval. Hierdoor kunnen arbeidsongevallendossiers ook vele jaren lopen. Diverse expertises zowel over de lichamelijke letsels als over de economische gevolgen van het ongeval en procedures die door elkaar kunnen lopen, staan een snelle afhandeling van een arbeidsongeval vaak in de weg.

Een goede kennis van al deze wetgevingen is nodig om de rechten van alle partijen naar behoren te kunnen behartigen. Voor een uitgebreid advies of bijstand als slachtoffer, mutualiteit, verzekeraar of aansprakelijke derde, kan u terecht bij Mr. Rudi Vermeiren en Mr. Thomas Machtelinckx