Vermeiren Advocaten > Wat? > Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een rechtstak waar nagenoeg elkeen in de dagdagelijkse praktijk mee geconfronteerd wordt. Sluiting van de onderneming, ontslag al dan niet collectief, faillissement van de werkgever, fusies en splitsingen, outsourcing, (brug)pensionering en helaas ook arbeidsongevallen.

Het is een materie die dicht bij de rechtzoekende staat. De job, werkzekerheid, het pensioen en de sociale rechten zijn zaken die ons allemaal bezighouden.

Alles over het wat en hoe bij een ontslag, zowel als werkgever als werknemer en de gevolgen van een arbeidsongeval behoren dan ook tot de specialisaties van het kantoor.