Vermeiren Advocaten > Wat? > Aansprakelijkheidsrecht > Verkeersrecht

Het kantoor heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in verkeersrecht.

Verkeersovertredingen en verkeersongevallen zijn helaas dagdagelijkse praktijk en vaker wel dan niet blijft het hier niet bij stoffelijke schade.

Naast een grondige kennis van het verkeersrecht, welke ons toestaat uw strafrechtelijke belangen te behartigen wanneer u gedagvaard werd voor de Politierechtbank, zijn wij ook gespecialiseerd in de raming van menselijke schade. Het is immers belangrijk dat U als slachtoffer van een verkeersongeval een zo correct mogelijke inschatting krijgt van de financiële gevolgen zowel op onmiddellijke als op lange termijn in geval er sprake is van blijvende letsels. Voor alle vragen en advies kan u terecht bij Mr. Karen SNOEKS en Mr. Tinne JANSEN.

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval op weg van of naar het werk is er daarenboven sprake van een arbeidsongeval. Voor vragen en advies hierover kan u terecht bij Mr. William STOOP.